image/svg+xml
image/svg+xml

Bartın Üniversitesi İdari, Sözleşmeli ve Sürekli İşçi Statüsünde Görev Yapan Personele Yönelik Çevrimiçi Psiko-sosyal Destek Oturumları Gerçekleştirildi

22 Şubat 2023 tarihinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bartın Üniversitesi Psiko-sosyal Destek Grubu uzmanlarından oluşan ekip tarafından Bartın Üniversitesinde idari, sözleşmeli ve sürekli işçi statüsünde görev yapan personele yönelik çevrimiçi psiko-sosyal destek oturumları gerçekleştirildi. Toplam 4 oturum olarak gerçekleştirilen toplantılarda travmanın tanımı, birincil/ikincil travmalar ve bunlarla baş etme yöntemleri, travmaya verilen fizyolojik, duygusal ve davranışsal tepkiler hakkında bilgi verildi. Oturum sonunda uzmanlara yöneltilen soruların cevaplandığı interaktif toplantılarda katılımcıların depreme ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri teşvik edildi ve iyi oluşları güçlendirilmeye çalışıldı.
  • Bartın Üniversitesi İdari, Sözleşmeli ve Sürekli İşçi Statüsünde Görev Yapan Personele Yönelik Çevrimiçi Psiko-sosyal Destek Oturumları Gerçekleştirildi

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ziyaretimiz

  • Bartın Üniversitesi Akademik Personeline Yönelik Çevrim İçi Psiko-Sosyal Destek Oturumları Gerçekleştirildi

  • YEDAM Merkezimizi Ziyaret Etti

  • Çocuklarda Sorumluluk Gelişimi Semineri Gerçekleşitirildi

  • Öğrenci Temsilcileri ile Toplantı Yapıldı

  • Yeni Bir Yıl Yeni Bir Sen Etkinliği Gerçekleştirildi

  • Psikolojik Danışman Öğrenci Konseyi Başkanının Ziyareti

  • Sağlıklı ve Adaletli Yakın İlişkiler

  • Veliler ile Psikososyal Destek Eğitimi