image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve Vizyon


Misyon

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin misyonu kendine güvenen, öğrenmeye ve gelişmeye açık, ruh ve beden sağlığı yerinde, 21. yy beceri ve yeterliliklerine sahip, bireysel ve toplumsal sorumluluklarının farkında olan, bilimsel ve etik değerlere bağlı bireyler yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin  vizyonu insana ve kültüre saygı temelinde üniversitemiz öğrencilerinin ve personelinin  duygusal-sosyal, akademik ve kariyer gelişimine yönelik ihtiyaçları doğrultusunda önleyici, gelişimsel  ve krize  müdahale programları hazırlayıp uygulamak, Merkezin çalışma alanı içinde Bartın halkının sorunlarını tespit etmek ve  çözüm önerileri geliştirmek,  araştırmalar, eğitimler yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, saygın, etkin bir  merkez olmaktır.