image/svg+xml
image/svg+xml

Eğitimler/Seminerler/Atölyeler

Bireylerin karşılaştıkları/karşılaşmaları olası problemler hakkında bilgi vermek, farkındalık kazandırmak ve bu problemlerle başa çıkma becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak amacıyla; öğrenciler ve personel tarafından talep edilen konularda eğitimler, seminerler ve atölyeler düzenlenmektedir.

Sunulacak hizmetlerin başlıca konuları:

  • İletişim
  • Sosyal yaşam becerileri geliştirme 
  • Stresle baş etme
  • Sınav kaygısı
  • Etkili zaman yönetimi
  • İlişkiler
  • Geleceğimi planlıyorum,
  • Kariyer planlaması
  • Duygu düzenleme becerileri