image/svg+xml
image/svg+xml

Grupla Psikolojik Danışma


Bir lider (psikolojik danışman) ile 8-12 üyeden oluşan grupla yürütülen psikolojik danışma hizmetidir.

Kişiler arası ilişkilerin geliştirilmesini hedefleyen, üyelerin duygu, değer ve tutumları üzerinde durulan ayrıca her bir üyenin gruba geliş amacının gerçekleştirilmesi için çaba sarf edilen profesyonel bir yardım sürecidir.

Grupla psikolojik danışma, bireylere sorunlarını fark etmeleri ve destekleyici bir ortam içerisinde geri bildirim alarak bu sorunlarına yönelik çözümler üretmelerini sağlar.

Gruplar, ortalama 6-10 hafta süreyle, haftada bir oturum olmak üzere gerçekleştirilir. Her oturum yaklaşık 1,5 saat olarak planlanmaktadır.