image/svg+xml
image/svg+xml

Bartın Üniversitesi Akademik Personeline Yönelik Çevrim İçi Psiko-Sosyal Destek Oturumları Gerçekleştirildi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bartın Üniversitesi Psiko-sosyal Destek Grubu uzmanlarından oluşan ekip tarafından Bartın Üniversitesi akademik personeline yönelik psiko-sosyal destek oturumları gerçekleştirildi. Her fakülte ve yüksekokul bünyesinde ayrı ayrı (toplan12 oturum) olarak gerçekleştirilen toplantılarda, travmanın tanımı, birincil/ikincil travmalar ve bunlarla baş etme yöntemleri, travmaya verilen fizyolojik, duygusal ve davranışsal tepkiler hakkında bilgi verildi. İnteraktif bir şekilde yürütülen toplantılarda akademik personelimizin depreme ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri desteklendi ve iyi oluşları güçlendirilmeye çalışıldı.
  • Bartın Üniversitesi İdari, Sözleşmeli ve Sürekli İşçi Statüsünde Görev Yapan Personele Yönelik Çevrimiçi Psiko-sosyal Destek Oturumları Gerçekleştirildi

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ziyaretimiz

  • Bartın Üniversitesi Akademik Personeline Yönelik Çevrim İçi Psiko-Sosyal Destek Oturumları Gerçekleştirildi

  • YEDAM Merkezimizi Ziyaret Etti

  • Çocuklarda Sorumluluk Gelişimi Semineri Gerçekleşitirildi

  • Öğrenci Temsilcileri ile Toplantı Yapıldı

  • Yeni Bir Yıl Yeni Bir Sen Etkinliği Gerçekleştirildi

  • Psikolojik Danışman Öğrenci Konseyi Başkanının Ziyareti

  • Sağlıklı ve Adaletli Yakın İlişkiler

  • Veliler ile Psikososyal Destek Eğitimi