image/svg+xml
image/svg+xml

Afet Psikolojisiyle İlgili Yararlı Bilgiler

Bu sayfada afet psikolojisiyle ilgili topluma ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara yönelik yararlı olabileceği düşünülen kaynaklar, bilgiler ve videolar paylaşılmaktadır. Yeni kaynaklara ulaşılması durumunda gerekli eklemeler yapılacaktır. (Son güncelleme tarihi: 27 Şubat 2023)

 

Çevrimiçi Videolar

ODTÜ Mezunları Derneğinin yayınladığı "Afetlerin psikolojik Etkileri ve Başa Çıkma" konulu videoya ulaşmak için tıklayınız.

Türk Psikologlar Derneğinin yayınadığı "Afet Sonrası Okula Dönüşte Destekleyici Yaklaşımlar" konulu videoya ulaşmak için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin yayınladığı "Deprem Sonrasında Çocuğa Psikososyal Yaklaşım" videoya ulaşmak için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin yayınladığı "Afet Sonrası Erken Dönem Psikososyal Destek" videoya ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye Kızılay Derneğinin yayınladığı "Psikolojik İlk Yardım" videoya ulaşmak için tıklayınız.

Türk Psikologlar Derneğinin yayınladığı "Herkes için Psikolojik İlk Yardım" videoya ulaşmak için tıklayınız.
 

Çevrimiçi Bilgi Notları

Prof. Dr. Ferhunde Öktem'in "Zor Dönemde Öğretmen Olmak" yazısına ulaşmak için tıklayınız.

Okul öncesi ve okul dönemi çocuğu olan aileler için deprem süreciyle ilgili öneriler için tklayınız.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Biriminin hazırladığı "Afet bölgesinde Çocuklarla İletişim" bilgi notuna erişmek için tıklayınız.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Biriminin hazırladığı "Deprem Sonrası Dönemde Öğretmenin Alet Çantası" bilgi notuna erişmek için tıklayınız.

Eğitimde Reform Girişimi (ERG) tarafından sağlanan kaynaklara ulaşmak için tıklayınız.

 

TED Üniversitesi Psikoloji Bölümünün hazırladığı broşürler:

Depreme Maruz Kalmış Ebeveynler ve Çocukları için Öneriler

Afetler ve Çocuk Ruh Sağlığı

Çocuğunuzun İyiliği için Önce Sizin İyiliğiniz: Ebeveynlere Notlar

Afetler Karşısında Çocuğunuzun Duygularını Tanıma ve Ele Alma

Travma ve Aile İçi İletişim

Çevrimiçi kitaplar

Türkiye Kızılay Derneğinin hazırladığı "Afetlerde Psikososyal Destek Uygulama Rehberi"ne ulaşmak için tıklayınız.

Çevrimiçi Eğitimler

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı "Afetlerde Psikolojik Destek" eğitimine çevirimiçi (online) katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.